Wiadomości
10.05.2023

Ethereum - podróż przez historię innowacji kryptowaluty

Wstęp

Ethereum to platforma blockchain, która zdobyła znaczną popularność na przestrzeni ostatnich lat. Jest to nie tylko druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, ale także rewolucyjny projekt, który pozwolił na rozwój tzw. "smart kontraktów" i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). W artykule przedstawiamy kluczowe wydarzenia i osiągnięcia Ethereum, które przyczyniły się do jego sukcesu na rynku kryptowalut.

Powstanie koncepcji Ethereum (2013)

W 2013 roku Vitalik Buterin, wówczas 19-letni programista, opublikował białą księgę Ethereum, w której przedstawił ideę stworzenia platformy umożliwiającej tworzenie zdecentralizowanych aplikacji opartych na blockchainie. Celem Ethereum było zrewolucjonizowanie sektora kryptowalut poprzez wprowadzenie "smart kontraktów" i ułatwienie tworzenia zdecentralizowanych aplikacji.

Przedsprzedaż Ether (2014)

W lipcu 2014 roku rozpoczęła się przedsprzedaż tokenów Ether (ETH), podczas której zebrano 18,4 miliona dolarów. Przedsprzedaż była ważnym krokiem w rozwoju Ethereum, ponieważ pozwoliła na zdobycie funduszy niezbędnych do dalszego finansowania projektu.

Uruchomienie sieci Ethereum (2015)

W lipcu 2015 roku nastąpił oficjalny start sieci Ethereum. Pierwsza wersja platformy, zwana "Frontier", była wstępną wersją sieci, która pozwoliła deweloperom na eksperymentowanie z tworzeniem aplikacji opartych na smart kontraktach.

Homestead - pierwsza stabilna wersja Ethereum (2016)

W marcu 2016 roku Ethereum wprowadziło pierwszą stabilną wersję platformy - "Homestead". Wprowadzone usprawnienia dotyczyły głównie bezpieczeństwa, a także zwiększyły stabilność i niezawodność sieci.

Osiągnięcie 1 mld USD kapitalizacji rynkowej (2016)

W 2016 roku Ethereum osiągnęło ważny kamień milowy - kapitalizację rynkową na poziomie 1 mld USD. To wydarzenie potwierdziło, że Ethereum stało się poważnym graczem na rynku kryptowalut i zyskało uznanie inwestorów na całym świecie.

DAO - pierwszy atak na sieć Ethereum (2016)

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Ethereum był atak na tzw. DAO (Decentralized Autonomous Organization) w 2016 roku. DAO było pierwszym dużym projektem opartym na platformie Ethereum, mającym na celu stworzenie zdecentralizowanej organizacji inwestycyjnej, która pozwalałaby uczestnikom na finansowanie projektów opartych na blockchainie. W czerwcu 2016 roku, haker wykorzystał błąd w kontrakcie inteligentnym DAO, dzięki któremu zdołał przenieść około 3,6 miliona ETH (wówczas o wartości ok. 50 mln USD) na oddzielne konto.

Podział sieci na Ethereum (ETH) i Ethereum Classic (ETC) (2016)

Atak na DAO wywołał ogromne kontrowersje i podzielił społeczność Ethereum. W odpowiedzi na atak, twórcy Ethereum zdecydowali się w lipcu 2016 roku przeprowadzić tzw. hard fork, co oznaczało modyfikację protokołu sieci, w celu odzyskania skradzionych środków i przywrócenia ich właścicielom. Ten ruch spotkał się z krytyką części społeczności, która uważała, że ingerencja w blockchain narusza zasadę niezmienności i decentralizacji. W wyniku tego hard forka powstały dwie oddzielne sieci: Ethereum (ETH) i Ethereum Classic (ETC), która jest kontynuacją oryginalnej sieci Ethereum sprzed interwencji.

Metropolis - kolejna aktualizacja Ethereum (2017)

W październiku 2017 roku Ethereum wprowadziło aktualizację "Metropolis", która wprowadziła szereg usprawnień, takich jak zwiększenie prywatności, lepsze skalowanie oraz łatwiejsze programowanie kontraktów. Metropolis zostało podzielone na dwie części: Byzantium i Constantinople.

DeFi - rozwój zdecentralizowanego finansowania (2018-2020)

W ciągu ostatnich lat na platformie Ethereum nastąpił gwałtowny rozwój sektora zdecentralizowanego finansowania (DeFi). Projekty takie jak MakerDAO, Compound, Aave i Uniswap stały się niezwykle popularne, przyczyniając się do wzrostu wartości zablokowanej w kontraktach Ethereum i zwiększając zainteresowanie kryptowalutą.

EIP-1559 i spalanie ETH (2021)

W sierpniu 2021 roku wprowadzono EIP-1559 (Ethereum Improvement Proposal), które zmieniło sposób ustalania opłat za transakcje w sieci Ethereum. EIP-1559 wprowadziło tzw. "base fee", czyli stałą opłatę za każdą transakcję, która jest spalana. Dzięki temu Ethereum stało się deflacyjnym aktywem, ponieważ ilość ETH w obiegu zaczęła się zmniejszać.

Ethereum 2.0 i planowane przejście na Proof of Stake (The Merge)

W celu poprawienia skalowalności, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa sieci, Ethereum planuje przejść z konsensusu Proof of Work (PoW) na Proof of Stake (PoS) poprzez łączenie obecnej sieci Ethereum z siecią Ethereum 2.0 - proces ten nazywany jest "The Merge". Proces ten został rozpoczęty wraz z wprowadzeniem Ethereum 2.0 Faza 0 w grudniu 2020 roku, kiedy to uruchomiono tzw. Beacon Chain - odrębną sieć Proof of Stake.

The Merge (2022)

The Merge odbyło się we wrześniu 2022 roku i obejmowało połączenie ówczesnej sieci Ethereum (ETH1) z Beacon Chain (ETH2). W wyniku tego procesu, konsensus w sieci Ethereum został zmieniony z PoW na PoS, a ówczesne węzły PoW miały być stopniowo wygaszane. Część społeczności Ethereum, która jest przeciwna temu ruchowi, postanowiła kontynuować rozwój sieci opartej na Proof of Work pod nową nazwą Ethereum Work (ETHW). Przejście na PoS miało pozwolić na zwiększenie liczby transakcji na sekundę, zmniejszenie opłat za transakcje oraz obniżenie zużycia energii w sieci Ethereum. Jednak jak na razie znaczące zmiany nastąpiły tylko w zmniejszeniu zużycia energii o ponad 90%.

Shapella - najnowsza aktualizacja sieci Ethereum (2023)

Shapella to najnowsza aktualizacja sieci Ethereum, która została wprowadzona w 2023 roku. Shapella jest kombinacją dwóch wcześniej planowanych aktualizacji, Shanghai i Capella, które zostały połączone w jeden większy projekt, aby lepiej zaspokoić potrzeby społeczności Ethereum. Jednak nadal zostały one wprowadzone w oddzielnych datach. Shapella jako całość miała na celu wprowadzenie szeregu usprawnień i innowacji, które miały uczynić sieć Ethereum jeszcze bardziej skalowalną, bezpieczną i przyjazną dla deweloperów. Shapella wprowadziła nowe zmiany w opłatach za transakcje, aby uczynić je bardziej sprawiedliwymi dla użytkowników. Aktualnie pośrednie skutki tych aktualizacji widzimy w obecnych cenach gazu osiągające wartości ponad 200 Gwei.

Podsumowanie

Ethereum to rewolucyjna platforma, która przyczyniła się do rozwoju technologii blockchain i zdecentralizowanych aplikacji. Na przestrzeni lat Ethereum przeszło przez wiele ważnych wydarzeń, takich jak podział sieci, rozwój sektora DeFi, czy zmianę konsensusu z PoW na PoS.

Podobne artykuły